27.09.20 | 03:53

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους - Οι Προκηρύξεις
22.07.20 | 16:46

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους - Οι Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα, 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ (18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Αιτήσεις 24/07 - 28/07/2020.

 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Αιτήσεις 23/07 - 01/08/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Αιτήσεις 24/07 - 03/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού).

Αιτήσεις 23/07 - 03/08/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) υδρονομέων.

Αιτήσεις έως 31/07/2020 και ώρα 15:00.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έξι (06) ατόμων, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.

Αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 24/07/2020.

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ