13.06.21 | 11:41

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ αποτελεί την πρώτη έκδοση για την Αυτοδιοίκηση και την Πολιτική, σε Πανελλαδικό επίπεδο,έχοντας κλείσει 7 έτη, στο χώρο των ειδικών εκδόσεων [Κωδικός Υπουργείου Τύπου:2844, ΕΣΡ: 648].

Ο ΣΚΟΠΟΣ
Η μοναδικότητα της έκδοσης ενισχύεται από την πρωτοτυπία του χαρακτήρα της, ο οποίος και ορίζεται ως συμβουλευτικός και αποσκοπεί στην: α) Ανάδειξη του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, β) Δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, γ) Δημοσιοποίηση πετυχημένων έργων και παρεμβάσεων,δ) Παράθεση λύσεων σε επίπεδο Διοίκησης και Προγραμματισμού, ε) Πρόταση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, ως αποτέλεσμα επιστημονικών μελετών, στ)Παρουσίαση των θεσμών της Αυτοδιοίκησης, και στη ζ) Σύνδεση του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα.

Η ΥΛΗ
Η θεματολογία του Περιοδικού περιλαμβάνει:
- Συνεντεύξεις & Άρθρα Υπουργών, Υφυπουργών, Γ.Γ. Υπουργείων και Βουλευτών
- Συνεντεύξεις & Άρθρα Γ.Γ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειαρχών και Δημάρχων
- Συνεντεύξεις & Άρθρα Προέδρων και Δ/ντων Συμβούλων Εταιρειών του Ιδιωτικού τομέα
- Συνεντεύξεις& Άρθρα Προέδρων και Διευθυντών Οργανισμών, Ενώσεων, κ.τ.λ.
- Συνεντεύξεις Προσώπων Κοινής Αποδοχής (Ακαδημαϊκών, Αθλητών κ.ά.)
- Προγράμματα από την Ε.Ε. και τα Υπουργεία (Π.Ε.Π. -Τομεακά)
- Νέα από Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους
- Μελέτες και αναλύσεις σε θέματα Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Τεχνολογίας
- Νέα από τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (Κ.Ε.Δ.Ε. - ΕΝ.Π.Ε. - Π.Ε.Δ.)
- Ρεπορτάζ
- Ειδήσεις
- Θεματικές Έρευνες

Ο ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ, να φέρει ακόμα πιο κοντά την Αυτοδιοίκηση με την Κεντρική Εξουσία, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα κοινών δράσεων, τόσο μεταξύ αυτών όσο και μεταξύ αυτών και της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, η αμφίπλευρη βελτιστοποίηση, τόσο σε γνωστικό, όσο και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

ΤΟ ΤΙΡΑΖ
Το σύνολο των αποστολών ανέρχεται στο ύψος των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000), εκ των οποίων, οι δύο χιλιάδες (2.000) απευθύνονται σε εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα, με Μ.Ο. αναγνωστών 200.000.

TO KOINO
Το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την υλοποίηση των στόχων του και την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται σ΄ ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και σ΄ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ιδιωτικού.

Συγκεκριμένα, απευθύνεται:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ / Γ.Γ.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΟΡΥΚΤΩΝ - ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΩΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
Κ.Ε.Π.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Δ.Ε.Κ.Ο.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ