13.08.20 | 23:03

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους - Δημόσιο [Προκηρύξεις]
12.07.20 | 20:09

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους - Δημόσιο [Προκηρύξεις]

Όπως παρουσιάζει, απόψε, τo epoli.gr προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους και Ν.Π. του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, δύο (2) ατόμων και την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΚΔΑΠ)» του ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακτίου Βόνιτσας».

Διάρκεια απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31.08.2021.

Αιτήσεις 17.07 - 27.07.2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Αιτήσεις έως 20/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης πρόληψης της εμφάνισης και διασποράς του Κορωναϊού COVID-19, με διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 13.09.2020.

Αιτήσεις έως 15/07/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Μηχανικός Περιβάλλοντος], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για 6 μήνες από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ