27.09.20 | 03:16

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ σε Φορείς του Δημοσίου [Προκηρύξεις]
25.07.20 | 17:58

Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ σε Φορείς του Δημοσίου [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού ορισμένου χρόνου σε Φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 10/08/2020.

 

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη [Πτυχίο Πανεπιστημίου Επιστήμης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών] με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου.

Αιτήσεις έως 09/08/2020.

 

ΕΛΚΕΘΕ

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου [Πτυχίο (ΠΕ) Θετικών επιστημών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Θαλάσσια Βιολογία], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος.

Αιτήσεις έως 07/08/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)

1. Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αφορά μία (01) θέση για την ανάθεση έργου:

Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα.

2. Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για δύο (02) θέσεις για την ανάθεση έργου:

Α. Ένας/Μία (1) Πτυχιoύχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογία Η/Υ ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων.

Β. Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων.

3. Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αφορά μία (01) θέση για την ανάθεση έργου:

Επιστημονικός Συνεργάτης για στελέχωση ερευνητικού ΣΘΕΤ [Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας] με τίτλο «Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων ΣΘΕΤ», με έδρα την Πάτρα/Εργαστήριο Αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων και Ανωνυμοποίησης.

Αιτήσεις έως 06/08/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης ΤΕ Τεχνολόγων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υποστήριξης Προγράμματος.

Αιτήσεις έως 30/08/2020.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΔΕ Παιδονόμων (Φροντιστών – Επιβλεπόντων) ανηλίκων: 8 μήνες, 3
  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 8 μήνες, 1
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις έως 03/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πρόσληψη ΔΕ Εξειδικευμένου Εργατοτεχνίτη – Ξυλουργού και ελλείψει αυτού ΥΕ Εξειδικευμένου Τεχνίτη – Ξυλουργού, με σύμβαση ΙΔΟΧ, και χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, για τις ανάγκες υποέργου Πράξης, για χρονικό διάστημα και έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου:

  • ΠΕ Γεωλόγος (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωμάτων): 1
  • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση σε ανασκαφική συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου – Ομάδα Α’): 1.

Αιτήσεις έως 30/07/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αιτήσεις εργασίας σε Δήμους από σήμερα - Ποιες ξεκινούν την ερχόμενη βδομάδα [Οι προκηρύξεις]

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ