21.04.21 | 17:14

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού Καθαριότητας του ΑΣΕΠ
30.10.20 | 13:12

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού Καθαριότητας του ΑΣΕΠ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, πλήρους ημερήσιας απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ):

  • ΥΕ Καθαριότητας: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες, 5 άτομα (πλήρους ημερήσιας απασχόλησης)

Αιτήσεις: 31/10 - 04/11/2020.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ