22.10.20 | 04:27

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη μονίμων Καθαριότητας Δήμων: Ερωτήσεις - Απαντήσεις
09.02.18 | 03:40

Προκήρυξη μονίμων Καθαριότητας Δήμων: Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Σε συνέχεια της μεγάλης αποδοχής των άρθρων μας “Προκήρυξη μονίμων Καθαριότητας: Ερωτήσεις – Απαντήσεις”, με την ανακοίνωση της τελικής λίστας για τις μόνιμες θέσεις εργασίας σε Δήμους, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες καθαριότητας και άλλες, σήμερα, σχεδόν δύο μήνες μετά, και με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της αντίστοιχης Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, το epoli.gr απαντά σε αντιπροσωπευτικά ερωτήματα αναγνωστών – “επισκεπτών”, προκειμένου να βοηθήσει στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης.

 

Οι ερωτήσεις & οι απαντήσεις

? Αν κάποιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας για ΔΕ θέσεις μπορεί να διεκδικήσει μόνο τις θέσεις πολυτέκνων; Ή και της γενικής σειράς;

ΑΠ.: «Μπορείτε να διεκδικήσετε και τις θέσεις τις γενικής σειράς, εφόσον όμως είναι σε διαφορετικό κωδικό θέσης.»

 

? Έχω σύμβαση έργου καθαρισμού σχολείου 65 μήνες. Θα πάρω 17 χ 24 μήνες ή απλά 7 βαθμούς στην εμπειρία?

ΑΠ.: «Με 17 μόρια θα βαθμολογηθεί εμπειρία – εργασία σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., δηλαδή σε υπηρεσίες για τις οποίες οι κάτοικοι των Ο.Τ.Α. καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι υπηρεσίες καθαρισμού δομών ΝΠΔΔ, όπως οι παιδικοί σταθμοί, δεν υπάγονται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Επομένως, αν η σύμβασή σας είναι με τον Ο.Τ.Α. δικαιούστε τα 17 μόρια. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα η εμπειρία σας θα βαθμολογηθεί με 7 μόρια ανά μήνα.»

 

? Τα προηγούμενα χρόνια δούλευα σε ιδιωτική εταιρία άσχετη με την καθαριότητα. Πιάνουν τα 7 μόρια το μήνα για 8 χρόνια για απλή εμπειρία ή όχι;

ΑΠ.: «Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Αν λοιπόν το αντικείμενο της θέσης στην οποία απασχοληθήκατε δεν είναι συναφές με το αντικείμενο της θέσης που διεκδικείτε, δεν μπορείτε να μοριοδοτηθείτε με τα 7 μόρια.»

 

? Πόσες αιτήσεις μπορώ να κάνω; Και σε πόσους Δήμους; Σας ευχαριστώ.

ΑΠ.: «Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Εφόσον γίνει μία αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού (π.χ. Υ.Ε.) ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει έως 120 κωδικούς, ακόμα και σε διαφορετικούς Δήμους, χωρίς περιορισμό.»

 

? Έχω κάνει την πρώτη σύμβαση με τον Δήμο μου τον Δεκέμβριο του 2015 και μετά είμαι παρατασιούχος έως και σήμερα. Στις 15 Ιουλίου του 2017 υπογράψαμε νέα σύμβαση όπως σ’ όλους τους Δήμους. Η ερώτηση είναι, εάν η προϋπηρεσία ισχύει μέχρι σήμερα που δουλεύω ή μέχρι τον Ιούλιο του 2017; Και κάτι ακόμη, τον Δεκέμβριο του 2015 έχω 6 ένσημα, τον Ιούνιο του 2017 6 και τον Ιούλιο 12. Όλα αυτά μπορώ να τα προσθέσω για να βγει ολοκληρωμένος μήνας; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

ΑΠ.: «Η ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας με 17 μόρια γίνεται για απασχόληση σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας μέχρι την δημοσίευση του ν. 4479/2017 και όχι για το χρόνο απασχόλησης μετά τη σύναψη των συμβάσεων βάσει του νόμου αυτού. Για την απασχόληση έκτοτε και έως σήμερα η εμπειρία θα βαθμολογηθεί με 7 μόρια ανά μήνα. Διαστήματα απασχόλησης μικρότερα του μήνα θα υπολογιστούν επίσης για την μοριοδότηση του κάθε υποψηφίου.»

 

? Ένας οδηγός που δουλεύει σε ιδιωτική εταιρία θα πάρει 7 μόρια επί 84 μήνες; (π.χ. οδηγός σε μεταφορική) ή μόνο αν ήταν σε συναφή με την καθαριότητα; Ευχαριστώ και συγχαρητήρια!

ΑΠ.: «Η γενική εμπειρία για τις θέσεις οδηγών αποδεικνύεται με την προσκόμιση αδειών οδήγησης αυτοκινήτων. Ανάλογα με τη θέση που διεκδικεί κάποιος, απαιτείται και συγκεκριμένο είδος άδειας οδήγησης. Εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τέτοιου είδους άδεια μπορεί να υποβάλει αίτηση για κατάληψη μίας θέσης, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη εργασία του να σχετίζεται με την καθαριότητα.» 

 

? Έχω εργαστεί και ως οδηγός απορριμματοφόρου και σαν χειριστής σαρώθρου. Για να κάνω αίτηση ως χειριστής σαρώθρου πιάνεται και η προϋπηρεσία του οδηγού στο σάρωθρο; Είναι παρεμφερής;

ΑΠ.: «Η εμπειρία υποψηφίου ως χειριστή μηχανήματος έργου (π.χ. σάρωθρο) αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια. Ο χρόνος της εμπειρίας υπολογίζεται από το χρόνο κτήσης της άδειας χειριστή μηχανήματος έργου και εφόσον αποδεικνύεται εν συνεχεία η εργασία στο συγκεκριμένο τομέα. Η άδεια οδήγησης μόνο και ο χρόνος κτήσης αυτής δεν μπορεί να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό εμπειρίας ως οδηγού μηχανήματος έργου.»

 

? Τι ισχύει για το όρια ηλικίας; Δεν το έχουν βάλει!

ΑΠ.: «Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία του ά. 24 του ν. 4479/2017 δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού, που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β’ 645/2004), όπως ισχύει.»

 

? Τα 17 μόρια τα παίρνουν όλοι όσοι έχουν οκτάμηνα σε ίδια ειδικότητα στην καθαριότητα του φορέα; Ή μόνο αυτοί που είναι με το καθεστώς των παρατάσεων και όλα τα προηγούμενα με 7 μόρια?

ΑΠ.: «Με τα 17 μόρια πριμοδοτούνται όσοι έχουν απασχοληθεί έως την δημοσίευση του νόμου 4479/2017 (29.6.2017) σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., δηλαδή σε υπηρεσίες για τις οποίες οι Δήμοι εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη, ανεξαρτήτως αν στο παρελθόν οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν ή όχι.»

 

? Στην προκήρυξη για τη καθαριότητα δε λέει πουθενά για μονογονεϊκές οικογένειες δεν παίρνουν μόρια;

ΑΠ.: «Δεν προβλέπεται μοριοδότηση για τον μοναδικό γονέα ή για τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας.»

 

? Πώς θα υπολογιστεί τελικά η εμπειρία στην Προκήρυξη; Είστε καταπληκτικοί! Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας!

ΑΠ.: «Σχετικά με το ζήτημα αυτό υπάρχουν αρκετές απορίες και σημεία της προκήρυξης που πρέπει να διευκρινιστούν. Όπως φαίνεται υπάρχουν στην κατηγορία ΔΕ κάποιες θέσεις για την κάλυψη των οποίων θα προσμετρηθεί η εμπειρία και κάποιες για τις οποίες ο υποψήφιος δεν θα χρειάζεται να έχει τέτοια εμπειρία. Στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία προσμετράται, αυτή θα μοριοδοτείται με 17 μόρια ανά μήνα και με ανώτερο όριο τους 24 μήνες για όσους έχουν απασχοληθεί προηγουμένως σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. και με 7 μόρια ανά μήνα και με όριο τους 84 μήνες για όσους έχουν προηγουμένως απασχοληθεί με συναφή καθήκοντα στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Γνώμη μας είναι ότι η μοριοδότηση με 17 μόρια θα πρέπει να προσμετρηθεί υπέρ όλων όσων έχουν τις προϋποθέσεις του ν. 4479/2017, ανεξάρτητα αν για τις θέσεις αυτές απαιτείται ή όχι εμπειρία, διότι η πρόβλεψη των 17 μορίων προκύπτει από ειδικότερη διάταξη από αυτή του ά. 18 του ν. 2190/1994. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί.  

 

? Στις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δεν έχει καθόλου θέσεις για πολύτεκνους και τρίτεκνους σε αντίθεση με της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ποιο λόγο; Τι συμβαίνει; Ισχύει;

ΑΠ.: «Στις θέσεις ΥΕ μοριοδοτείται ειδικά σύμφωνα με το ν. 2190/1994 η πολυτεκνία και η τριτεκνία. Επομένως, δεν χρειάζεται να προβλεφθούν ξεχωριστά και ειδικά θέσεις για πολύτεκνους και τρίτεκνους. Αντίθετα, στις θέσεις ΔΕ η πολυτεκνία και η τριτεκνία δεν μοριοδοτείται, οπότε προβλέπεται ότι ένας αριθμός θέσεων θα καλυφθεί αποκλειστικά από πολύτεκνους και τρίτεκνους.» 

 

 

* Οι απαντήσεις σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ