05.07.20 | 13:13

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Άρθρο 25 και τις συμβάσεις Καθαριότητας
23.02.17 | 15:10

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Άρθρο 25 και τις συμβάσεις Καθαριότητας

Νομοτεχνική βελτίωση επί του Άρθρου 25 (Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων) κατέθεσε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, κατά τη συζήτηση του ν/σ του ΥΠ.ΕΣ. «Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζει το epoli.gr

Άρθρο 25:

  • Στην παρ. 1 του άρθρου 25, η φράση «…οι οποίες προκύπτουν από ατομικές συμβάσεις…» αντικαθίσταται από τη φράση «οι οποίες έχουν προκύψει από ατομικές συμβάσεις, οι οποίες παρατάθηκαν».
  • Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι δαπάνες των συμβάσεων που έχουν παραταθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται σύννομες και για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μέχρι την 31.12.2017 και μπορούν να πληρώνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή».

 

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις του Υπ. Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ