20.10.20 | 16:41

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΕΕΣ διευκρινήσεις του ΥΠ.ΕΣ. για τις συμβάσεις στην Καθαριότητα Ο.Τ.Α.
30.12.16 | 14:35

ΝΕΕΣ διευκρινήσεις του ΥΠ.ΕΣ. για τις συμβάσεις στην Καθαριότητα Ο.Τ.Α.

Αναφορικά με τα ερωτήματα που διατυπώνονται σε δήλωση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργου Πατούλη, σχετική με την απασχόληση συμβασιούχων Καθαριότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και την καταβολή των δεδουλευμένων τους, «και προκειμένου να βοηθηθεί το έργο κάθε αρμόδιου», από το Υπ. Εσωτερικών επισημαίνονται τα εξής:

«Οι απαντήσεις και στα τρία ερωτήματα που διατυπώνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ βρίσκονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο Οικ. 41488/21-12-2016. Η ανάγνωση και η δημόσια αναπαραγωγή της εγκυκλίου αυτής με την προσοχή που προσιδιάζει στη σοβαρότητα του ζητήματος, επιτρέπει στον κάθε καλόπιστο εφαρμοστή να διαπιστώσει ότι αυτή αναφέρεται στις συμβάσεις του ά. 16 του ν. 4429/2016 [όπως έχει αναλύσει νομικά το epoli.gr, οι Δήμοι, με τη συγκεκριμένη διάταξη, καλούνται να παρατείνουν δύο κατηγορίες συμβασιούχων της Καθαριότητας: Εκείνων που απασχολούνται μέχρι 31.12.2016 δυνάμει αυτοδίκαιης παράτασης των συμβάσεων τους και των 8μηνιτων, οι συμβάσεις των οποίων συνήφθησαν εντός του 2016 και έληξαν οι περισσότερες στις 31/08/2016 δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη παρατείνονται και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4429/2016], διευκρινίζοντας ακριβώς ότι αυτές δεν εμπίπτουν στην πρόβλεψη του ανώτατου χρονικού ορίου που θέτει το ά. 63 του ν. 4430/2016.

Ορθά, λοιπόν, επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι μία εγκύκλιος δεν υποκαθιστά διατάξεις νόμου ή του Συντάγματος. Ούτε η διάταξη όμως του ά. 16 του ν. 4429/2016 ούτε φυσικά και το Σύνταγμα αναφέρονται στο συγκεκριμένο χρονικό όριο που επικαλείται στην ανακοίνωσή του. Για τούτο και η σύγχυση των όσων διαλαμβάνονται στην εγκύκλιο με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν διαφορετικές κατηγορίες συμβασιούχων, δεν διευκολύνει την υλοποίηση της θετικής δέσμευσης που διατυπώνεται στην ανακοίνωση του Πρόεδρου, ότι τα μέλη της ΚΕΔΕ "θα πράξουν αυτό που πρέπει και θα προχωρήσουν στην ανανέωση των συμβάσεων".

Αν κάτι έχει γίνει σαφές, με τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την πολιτική ηγεσία του, είναι η πρόθεσή του να φωτίσει πλήρως το ζήτημα και να δοθούν λύσεις. Οι νόμοι υπάρχουν, μένει να εφαρμοστούν. 

Ζητήματα σαν κι αυτά, που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, δεν μπορεί κανείς να τα προσεγγίζει με όρους εντυπωσιασμού, αλλά με σοβαρότητα και με μια πραγματική βούληση ώστε να βρεθεί λύση που δεν θα στερεί τους εργαζόμενους από τα δικαιώματά τους». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ