29.05.20 | 16:55

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » ΣΒΑΠ

Υποβολή πρότασης του ΣΒΑΠ στην "UIA – Urban Innovative Actions"
05.04.16 | 11:01

Υποβολή πρότασης του ΣΒΑΠ στην UIA – Urban Innovative Actions

Με επιτυχία υποβλήθηκε, στις 30 Μαρτίου, η πρόταση του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία UIA – Urban Innovative Actions. 

Με την πρόταση CO2 TOOL – Communities to Zero Emissions Tool, που υποβλήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο Σύνδεσμος στοχεύει να προσφέρει στην Tοπική Aυτοδιοίκηση και ειδικά στους Δήμους-Μέλη του – σε Eυρωπαϊκό επίπεδο – ένα εργαλείο για την διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης σε νέες, χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, τεχνολογίες και δράσεις σε τοπικό επίπεδο.

Η πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας αγγίζει το 1.700.000 €, στοχεύει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των στελεχών στην Tοπική Aυτοδιοίκηση προσφέροντας άμεσες και παραμετροποιήσιμες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος που δημιουργείται από τη λειτουργία των ΟΤΑ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ, κ. Γ. Κουράσης, η συγκεκριμένη πρόταση είναι η πιο φιλόδοξη πρόταση που καταθέτει ο Σύνδεσμος μετά την υλοποίηση της Habitat Agenda και αναμένεται να έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία των ΟΤΑ, καθώς θα μπορεί να προσαρμόζεται στα δεδομένα του κάθε Οργανισμού και να συμβάλει στη διαχείριση των κονδυλίων, που αφιερώνονται στη διαχείριση της ενέργειας, δημιουργώντας βέλτιστη σχέση κόστους - αποτελέσματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ