25.10.20 | 19:30

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΔΕΛΤΑ

ΥΠ.ΕΣ.: Χρηματοδότηση του Δήμου Δέλτα για προβλήματα από τις βροχοπτώσεις
23.12.14 | 10:17

ΥΠ.ΕΣ.: Χρηματοδότηση του Δήμου Δέλτα για προβλήματα από τις βροχοπτώσεις

Τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου ∆έλτα, µε το ποσό των 30.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθµού της Χώρας», προβλέπει απόφαση, που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα, μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.

Η χρηµατοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύµφωνα µε τη πρόοδο των έργων, µε παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ, όπως προβλέπεται στην ίδια απόφαση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ