18.04.21 | 03:15

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ν.4745/2020: Προσοχή σε προθεσμία, διαδικασία, δικαιολογητικά
12.12.20 | 10:46

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ν.4745/2020: Προσοχή σε προθεσμία, διαδικασία, δικαιολογητικά

Τον προηγούμενο μήνα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 214/06.11.2020) ο Νόμος 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται η επίσπευση της συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021. Ουσιαστικά επιχειρείται η εκκαθάριση των πινακίων μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Προς το σκοπό αυτόν δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους.

Από 1η Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, για την υποβολή των αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού στην ανωτέρω πλατφόρμα καθορίζεται με βάση την αρχική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στο ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο. Για παράδειγμα, εάν η αίτηση ρύθμισης οφειλών είχε υποβληθεί στο Ειρηνοδικείο έως 31.12.2014, η αίτηση επαναπροσδιορισμού πρέπει να κατατεθεί έως 15.01.2021 ή εάν η αρχική αίτηση είχε υποβληθεί στο Ειρηνοδικείο μεταξύ 01.01.2015 έως 30.06.2015, η νέα αίτηση μπορεί να κατατεθεί έως 31.01.2021.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποχρεωτικά συνοδεύεται από συναίνεση για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του οφειλέτη. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται και με την ηλεκτρονική υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών, ήτοι:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, καθώς και ολόκληρου του διαστήματος μέχρι και τη στιγμή της αίτησης στην πλατφόρμα.
  • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα 5 τελευταία έτη.
  • Την υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) είτε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) μετά από την έκδοση της τελευταίας πράξης προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Σημειωτέον ότι όσοι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα ή δεν δεχθούν την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, αυτομάτως αποκλείονται από τη διαδικασία και δεν θα δικαιούνται την εκδίκαση της υπόθεσής τους, ενώ συγχρόνως θα διακόπτεται η ήδη δοθείσα προστασία.

Έτσι, με την παραπάνω διαδικασία θα επιτευχθεί η επικαιροποίηση και ο έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας του νόμου 3689/2010 και κατά συνέπεια ο αυτόματος αποκλεισμός από την πλατφόρμα όσων δεν δικαιούνται την προστασία του νόμου. Επομένως, θα διαχωριστούν τα ευάλωτα νοικοκυριά από τους τακτικούς κακοπληρωτές. Με τη λειτουργία της πλατφόρμας κάμπτεται η υποχρεωτική προφορικότητα και διενεργείται η εκδίκαση μόνο με την κατάθεση των εγγράφων.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη, μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/aitese-epanaprosdiorismou-dikasimou-ekkremon-upotheseon-n-3869-2010, ενώ έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3689/2010 https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/aitese-epanaprosdiorismou-dikasimou-ekkremon-upotheseon-n-3869-2010, καθώς και οδηγοί χρήσης της πλατφόρμας.

 

 

 

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ