25.02.20 | 07:19

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειρόγραφες μέχρι νεωτέρας οι ληξιαρχικές πράξεις
11.12.17 | 15:26

Χειρόγραφες μέχρι νεωτέρας οι ληξιαρχικές πράξεις

Χειρόγραφες μέχρι νεωτέρας θα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις, που θα εκδίδουν οι δήμοι και αυτό γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ του epoli.gr πρέπει να εκδοθεί η σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να γίνει με ασφάλεια η μετάπτωση των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου των Πολιτών. Για την εκπαίδευση των υπαλλήλων ληξιαρχείων και δημοτολογίων, το υπουργείο Εσωτερικών έχει προγραμματίσει ειδικά σεμινάρια τις επόμενες μέρες.

Συνεπώς, οι πολίτες θα λαμβάνουν χειρόγραφες πράξεις και μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, οι χειρόγραφες πράξεις θα ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία σε νομοσχέδιο για την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων προβλέπεται ότι “κατά το χρονικό διάστημα μετάπτωσης των δεδομένων στο Μητρώο Πολιτών, δεν εφαρμόζονται διατάξεις του Ν. 4144/2013 (σ.σ. για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι ληξιαρχικές πράξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα αρμόδια ληξιαρχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 116 του Ν. 4483/2017”.

Πρόκειται για τροποποίηση στον νόμο – “σκούπα” του υπουργείου Εσωτερικών, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και ειδικά για το Μητρώο Πολιτών όριζε ότι, “η ενημέρωση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών και η χορήγηση στους πολίτες των σχετικών πιστοποιητικών διενεργείται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Δήμων, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή του Ειδικού Ληξιαρχείου του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία”.

Έτσι, με την τροπολογία αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρ. 116 Ν. 4483/2017 και προβλέπεται ότι, “με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επιτροπή αρμόδια για την έκδοση πράξης με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής μετάπτωσης των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο νέο σύστημα, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας του συστήματος και η ανάθεση των προβλεπόμενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων”.

Ακολουθεί η Τροπολογία

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ