21.09.19 | 03:45

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ. Τσίπρα: “Και προαγωγή και χωρίς συνέπειες η αποχή από την αξιολόγηση”
22.09.17 | 06:58

Μ. Τσίπρα: Και προαγωγή και χωρίς συνέπειες η αποχή από την αξιολόγηση

Νέο γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου των ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ-ΟΤΑ, δικηγόρου-εργατολόγου, Μαρίας–Μαγδαληνής Τσίπρα, μετά και την ψήφιση της Τροπολογίας του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σχετικά με τα ερωτήματα: α) εάν μπορεί η συμμετοχή υπαλλήλου στη νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, να εκληφθεί ως υπαίτια «μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αξιολόγησης, η οποία αποστερεί από τους υπαλλήλους την δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 και του Ν.3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις» και β) εάν μπορεί η μη ύπαρξη «βεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης» να αποτελέσει προϋπόθεση για την συμμετοχή υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, όταν η μη εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων, οφείλεται σε συμμετοχή στην ως άνω νόμιμα προκηρυχθείσα απεργία;», παρουσιάζει πρώτο το epoli.gr.  

«...Η απάντηση, συνεπώς, που αρμόζει στο ερώτημα, που ετέθη είναι, ότι η μη εκπλήρωση της "υποχρέωσης αξιολόγησης", όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 και του Ν.3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Ομοίως, εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, για λόγους, που συνδέονται με συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την συμμετοχή υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων ή να επιφέρει οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς (διοικητικής ή άλλης φύσεως) συνέπεια εις βάρος του», γνωμοδοτεί η κα. Τσίπρα.

 

Ακολουθεί το γνωμοδοτικό σημείωμα

ΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ