05.06.20 | 09:37

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τρίτο μήνα χωρίς απογραφή Δημόσιοι & Δημοτικοί Υπάλληλοι - Πού "κολλάει"
13.02.17 | 08:57

Τρίτο μήνα χωρίς απογραφή Δημόσιοι & Δημοτικοί Υπάλληλοι - Πού κολλάει

Τα στοιχεία Νοεμβρίου 2016...(!) στην ιστοσελίδα της απογραφής apografi.gr και τρεις μήνες χωρίς επικαιροποίηση των αριθμών ανά κατηγορία δημοσίων και υπαλλήλων Ο.Τ.Α., αφού μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των νέων στοιχείων τακτικού προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού, των απογεγραμμένων από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού.

Επίσης, το ίδιο παρατηρείται και για το τακτικό προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και για το έκτακτο και λοιπό προσωπικό όλων των Φορέων, με την τιμή του πεδίου «Κατηγορία Προσωπικού», σ’ αυτήν την περίπτωση, να μην προκύπτει από τα λοιπά στοιχεία της απογραφής του και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, ήδη, από τις 27 Ιανουαρίου 2017, με έγγραφό της, έχει ζητήσει από τις Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους Δήμων να ενημερώσουν τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ