31.05.20 | 09:57

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΝΙΣΥΡΟΥ

Τρία νησιά συνεργάζονται με στόχο την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
24.11.13 | 18:47

Τρία νησιά συνεργάζονται με στόχο την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Με εντατικούς ρυθμούς προωθούνται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου της Κω οι εργασίες προετοιμασίας της κατάθεσης των προτάσεων ένταξης έργων και δράσεων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Από τα συμπεράσματα του πρόσφατου δεύτερου αναπτυξιακού συνεδρίου και την προετοιμασία των στελεχών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού με τη συμμετοχή τους σε ημερίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδιορίστηκαν με ακρίβεια οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί το οικοδόμημα των προτάσεων, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη και την προώθηση της εταιρικής σχέσης, που κυριαρχεί στο σύνολο των πηγών χρηματοδότησης της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

Το πλαίσιο των προτάσεων θα στηριχθεί και στα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία των ΟΤΑ, με κύρια δομή την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) και τον συνδυασμό για την πόλη της Κω της Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) με σχεδιασμό από κάτω προς τα πάνω με κύριο συστατικό την Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD).

Αντίθετα, ο προσδιορισμός της χωρικής ενότητας αποτελεί σημείο προβληματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και της Δημοτικής Αρχής, αφού η χρηματοδότηση του προγράμματος προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη, διατομεακή εδαφική στρατηγική με συγκεκριμένα στοιχεία που είναι: α) Η καθορισμένη περιοχή και ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, β) η δέσμη δράσεων προς υλοποίηση και γ) οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης για την διαχείριση της Ο.Χ.Ε.

Προς τούτο έχουν κληθεί στην Κω, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, οι Δήμαρχοι των Δήμων Νισύρου και Αστυπάλαιας για να αναλυθούν οι προϋποθέσεις που θέτουν για την χρηματοδότηση των έργων οι κανονισμοί της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου και να αναζητηθούν κοινά σημεία δημιουργίας μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, με τη συμμετοχή των νησιών της Κω, της Αστυπάλαιας και της Νισύρου.

Ήδη, κατόπιν εντολής του Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη, η Διεύθυνση Προγραμματισμού προετοιμάζει τον κορμό των απαιτήσεων για τη δημιουργία του Φορέα Περιφερειακής Διαχείρισης (Φ.Π.Δ.) κατά τα πρότυπα των επιτυχημένων Αυστριακών Κοινοτήτων με τη συμμετοχή τοπικών Δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ