13.06.21 | 12:21

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΜΥΚΟΝΟΥ

Τοποθέτηση μεμβρανών στον ΧΥΤΑ Μυκόνου
15.04.19 | 17:05

Τοποθέτηση μεμβρανών στον ΧΥΤΑ Μυκόνου

Ένα σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο ΧΥΤΑ του Δήμου Μυκόνου περιλαμβάνοντας εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης Γεωσυνθετικού Αργιλικού Φραγμού (GCL) Τραχείας και από τις δυο πλευρές Γεωμεμβράνης (HDPE) σε κατεστραμμένα τμήματα της λεκάνης απόθεσης απορριμμάτων του ΧΥΤΑ και η τοποθέτηση 500τμ ήδη υπαρχόντων γεωυφασμάτων και 500τμ ήδη υπαρχόντων αποστραγγιστικών μεμβρανών στα τμήματα αυτά.

Οι εργασίες αποκατάστασης των κατεστραμμένων τμημάτων πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Πρόκειται για ένα αναγκαίο έργο που επιδιορθώνει τις υποδομές του έργου, οι οποίες είχαν καταστραφεί λόγω πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

  • Καθαρισμός των καναλιών ομβρίων από φερτά υλικά.
  • Εκσκαφή περιμετρικά του κυττάρου για εμφάνιση αγκυρώσεων. 
  • Προμήθεια και τοποθέτηση Γεωσυνθετικού Αργιλικού Φραγμού (GCL) Τραχείας και από τις δυο πλευρές Γεωμεμβράνης (HDPE).
  • Τοποθέτηση γεωυφασμάτων και αποστραγγιστικών μεμβρανών.
  • Συγκόλληση μεμβρανών.
  • Αγκύρωση μεμβρανών.

Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον ολόκληρη η έκταση του κυττάρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση των απορριμμάτων.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ