06.05.21 | 09:42

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ
06.04.20 | 09:02

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο (Τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής, προχωρά ο δήμος Ερέτριας:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄κατηγ. Επαγγ.) 3
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄κατηγ. Ερασ.) 2
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ΜΗΝΑ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1-1

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ