24.05.18 | 01:19

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την ATTICA BANK
15.05.17 | 18:30

Τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την ATTICA BANK

Με ομόφωνη απόφαση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ATTICA BANK ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τιτλοποίηση 1.331,6 εκατ. Ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την έκδοση δύο Ομολόγων, ενός Senior Ομολόγου 525,2 εκατ. ευρώ και ενός Junior note Ομολόγου 806,4 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στον επενδυτή έναντι 70 εκατ. ευρώ, ώστε να κλείσει το θέμα του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου του 2015.

«Η πρωτοποριακή αυτή λύση, όχι μόνο για τα Ελληνικά τραπεζικά δεδομένα, αλλά και τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή, παρέχει στην ATTICA BANK την δυνατότητα να προχωρήσει επιτέλους τώρα στην πραγματική τραπεζική της λειτουργία, επαναφέροντάς τη σε ρυθμούς κανονικότητας. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας σε 17% από 14,8% και διασφαλίζει επιπροσθέτως τα συμφέροντα των Μετόχων, καθώς δεν αλλάζει η υφιστάμενη μετοχική της σύνθεση και αποφεύγεται το dilution», τονίζεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι μέσω της επιλεγείσας συναλλαγής, η ATTICA BANK οδηγείται σε αποδέσμευση της χρηματοδότησής της αναγκαστικά από τον ELA και εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΚΤ, γεγονός που σε ετήσια βάση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη, λόγω μειωμένων επιτοκίων.

Ταυτόχρονα, με την συμπλήρωση των εποπτικών κεφαλαίων αναμένεται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών - και δια αυτού στην DGComp, με γνώση φυσικά και της Τράπεζας της Ελλάδος - γεγονός που θα έχει ευεργετικές συνέπειες σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων της τράπεζας.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ