14.06.21 | 05:46

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

248 θέσεις για τη στελέχωση των Κινητών Μονάδων του ΕΟΔΥ
08.06.21 | 17:43

248 θέσεις για τη στελέχωση των Κινητών Μονάδων του ΕΟΔΥ

5η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» και των τροποποιήσεων αυτής, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και υπηρεσιών ΕΟΔΥ»,της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον» και 248 θέσεις.

Σημειώνεται ότι, με την παρούσα Πρόσκληση, δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα προσόντα και στη διαδικασία πρόσληψης των επαγγελματιών υγείας ούτε στον αριθμό των προσληπτέων ΔΕ Οδηγών αλλά ούτε και στα προσόντα και στη διαδικασία πρόσληψης των τελευταίων.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ήδη αναρτημένοι πίνακες αποτελεσμάτων των υποψηφίων θα εναρμονιστούν με τα δεδομένα του Πίνακα 1 [δείτε επισυναπτόμενο αρχείο] και θα αναρτηθούν εκ νέου επικαιροποιημένοι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των νέων αιτήσεων.

Τέλος, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2838/08-05-2020έγγραφό του, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι οι θέσεις ΠΕ Διοικητικού έχουν υπερκαλυφθεί και ως εκ τούτου, με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δεν θα δέχεται άλλες αιτήσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της με αριθμό πρωτοκόλλου 8986/27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΟΔΥ καθώς και των υπ’ αριθμ. πρωτ. 14781/17-7-2020, 16155/24-7-2020, 22631/26-10-2020 και 27456/28-12-2020 τροποποιήσεων αυτής.

Οι αιτήσεις ΕΔΩ

Ακολουθεί αρχείο με όλες τις λεπτομέρειες

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ