20.04.21 | 00:08

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέσεις μόνιμες και με συμβάσεις έως και 34 μήνες πολλών ειδικοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
06.04.21 | 09:32

Θέσεις μόνιμες και με συμβάσεις έως και 34 μήνες πολλών ειδικοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Θέσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου – έως και 34 μήνες – πολλών ειδικοτήτων, στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης», με την παρουσίαση 7 Προκηρύξεων, παρουσιάζει το πρωί της Τρίτης το epoli.gr.

Οι Προκηρύξεις επισυνάπτονται στο τέλος του άρθρου.

Ειδικότερα,

1. Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σπουδές στα θέματα του Σχεδιασμού (Design):

 • Σπουδές σε Επιστήμες του Σχεδιασμού (Design) σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο επιστημονικό πεδίο του Σχεδιασμού (Design)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Αιτήσεις έως 14/04/2021.

2. Πρόσληψη ενός στελέχους πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης θέσης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Πολιτιστικού Διαχειριστή/στριας:

 • Τίτλος/οι σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος ή ισότιμου εξωτερικού στις Επιστήμες της Οικονομίας είτε στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στο πεδίο της Πολιτιστικής Διαχείρισης (Cultural Management / Arts Management)
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις έως 09/04/2021.

3. Πρόσληψη ενός στελέχους πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης θέσης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι (20) μηνών, για την κάλυψη μίας (1) θέσης βοηθού συντονιστή:

 • Τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος ή ισότιμου εξωτερικού σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης, Διαχείρισης Επιχειρήσεων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών απασχόλησης σε θέσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων, στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (πακέτο MS Office) και ευχέρεια στην χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αιτήσεις έως 09/04/2021.

4. Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Υπευθύνου Προβολής και Ψηφιακής Επικοινωνίας:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού βασικών λειτουργικών προγραμμάτων Η/Υ (MS Office)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακού γραφικού περιεχομένου (π.χ. Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Sketchup κλπ)
 • Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Αιτήσεις έως 14/04/2021.

5. Μία (1) θέση Διοικητικού υπαλλήλου, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 34 μηνών:

 • Τιτλος σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών σε θέση διοικητικού υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, Δημόσιων Οργανισμών, φορέων ευρύτερου Δημοσίου, Αναπτυξιακές Εταιρίες
 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων γραφείου (Office)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και γραφής
 • Γνώση ξένης γλώσσας

Αιτήσεις έως 09/04/2021.

6. Σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, για τη στελέχωση τμημάτων:

 • Οκτώ (8) θέσεις Διπλ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αιτήσεις έως 09/04/2021.

7. Σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, για τη στελέχωση τμημάτων:

 • Μία θέση Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού, για τη στελέχωση του τμήματος ταχείας ωρίμανσης έργων και σχεδίων, με διάρκεια δύο ετών
 • Μία θέση Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού, για τη στελέχωση του τμήματος ταχείας ωρίμανσης έργων και σχεδίων, με διάρκεια δύο ετών
 • Μία θέση Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού, για τη στελέχωση του τμήματος ταχείας ωρίμανσης έργων και σχεδίων, με διάρκεια δύο ετών
 • Μία θέση Δασολόγου, για τη στελέχωση του τμήματος ταχείας ωρίμανσης έργων και σχεδίων, με διάρκεια έξι μηνών
 • Μία θέση Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού, για τη στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών, διάρκειας αορίστου χρόνου
 • Μία θέση Διπλ. Τοπογράφου Μηχανικού, με εξειδίκευση σε Συστήματα Πληροφορικής / Δικτύων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, για τη στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών και των λοιπών Δ/νσεων και τμημάτων της Εταιρίας, διάρκειας αορίστου χρόνου

Αιτήσεις έως 09/04/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε δύο περιοχές της Χώρας ανακοίνωσε η ΔΕΗ

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο

Μεγάλη Προκήρυξη 1.650 ατόμων του Υπουργείου Πολιτισμού

 

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ