21.04.21 | 14:09

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Οι θέσεις του Δ.Σ. Καλλιθέας για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου
20.06.13 | 20:35

Οι θέσεις του Δ.Σ. Καλλιθέας για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

Τις θέσεις του για τη Μελέτη Ολοκληρωμένης Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου επιβεβαίωσε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, ύστερα από την ολοκλήρωση των επαφών επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων και υπηρεσιακών στελεχών με τη Μελετητική Ομάδα του έργου και τη γνωστοποίηση Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη νομιμότητα του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος υπό τον τίτλο «Έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».

Οι θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου συνοψίζονται ως εξής:

1. Η γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα προς την οποία το Πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου προτείνεται νομίμως από το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει ικανοποιητική βάση για την περαιτέρω προώθηση των θέσεων του Δήμου Καλλιθέας ως προς τη διασφάλιση των συμφερόντων της πόλης και των κατοίκων από αυτό το μεγάλο και υπερτοπικής διάστασης έργο. Το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει, πάντως, ότι η νομιμότητα των προτάσεων του σχεδίου ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου δεν προεξοφλεί αναγκαστικά την πλήρη συμφωνία του Δήμου με τις ρυθμίσεις της ανάπλασης και καλεί τα αρμόδια κρατικά όργανα να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τις δικές του θέσεις.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί ειδικότερα με τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου και καλεί εκ νέου τους μελετητές και τους αρμοδίους κρατικούς φορείς να συμμεριστούν τις μεγάλες ανάγκες για επαρκείς υποδομές προπόνησης και εκπαίδευσης των νέων της Καλλιθέας. Υπογραμμίζει με έμφαση ότι το ΣτΕ κρίνει νόμιμη και προτείνει τη δυνατότητα της Διοίκησης (των αρμοδίων για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου Υπουργείων) να επιλέξει το είδος των αθλητικών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται στη Ζώνη Ανάπλασης ΙΙ, μεταξύ των οποίων και Γηπέδου Ποδοσφαίρου με τις διαστάσεις και τις προδιαγραφές του υφισταμένου  (μήκος 100 – 110 μέτρων και πλάτος 64 – 75, για τη φιλοξενία λιγότερων των 3.000 θεατών). Η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί θετική εξέλιξη, η οποία δικαιώνει την επιμονή του Δήμου στο θέμα.

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει επίσης στη γνωστή θέση του ότι το τελικό ύψος της στέψης της παραλιακής λεωφόρου, το οποίο μετά από τη νοτιότερα σχεδιαζόμενη μετατόπισή της ανέρχεται στα 9,5 έως 10 μέτρα, είναι υπερβολικά μεγάλο. Επισημαίνει ότι η διευθέτηση του προβλήματος με την πρόταση για την κατασκευή αερογέφυρας έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό και είναι δυνατόν να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιμένει ακόμη στην ανάγκη να επανεξεταστεί η εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Ζώνη Ανάπλασης ΙΙ.

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξακολουθεί να θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη πρόσθετη δόμηση είναι αναγκαίο να περιοριστεί δραστικά κατά την εφαρμογή της Μελέτης και ο προβλεπόμενος από το ισχύον νομικό πλαίσιο συντελεστής να μη εξαντληθεί. Υπογραμμίζει επίσης την έντονη ανησυχία του για τη σύνδεση των σχεδιαζομένων νέων δομημένων χώρων με την οικονομική βιωσιμότητα του Πάρκου. Εμμένει επίσης στη θέση του ότι μεταξύ άλλων επιβάλλεται να διασφαλιστούν χρήσεις για τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Καλλιθέας, όπως εγκαταστάσεις θερινού κινηματογράφου κ.ά.

6. Σε συνάρτηση προς τα προηγούμενα, το Δημοτικό Συμβούλιο επιμένει στη διαφωνία του και ως προς τη χωροθέτηση τριών κολυμβητικών δεξαμενών / δεξαμενών νερού, οι οποίες αυξάνουν το κόστος λειτουργίας του έργου και αμφισβητεί τη δυνατότητα αυτές να πληρούν τις προδιαγραφές του νόμου ως κολυμβητήρια.

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο, συμμεριζόμενο την από 2/4/2013 διατυπωθείσα γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου, εκτιμά επίσης ότι κρίσιμο ζήτημα για την πραγματική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, την ικανοποίηση των στόχων της μελέτης και την ουσιαστική λειτουργία των σχεδιαζομένων έργων υπέρ των πολιτών είναι η σύσταση Φορέα Διαχείρισης, με υποχρεωτική συμμετοχή και αποφασιστικές αρμοδιότητες των Δήμων της περιοχής και σκοπό την εφαρμογή του προβλεπομένου Κανονισμού Λειτουργίας.

8. Το Δημοτικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την αντίθεσή του σε κάθε σχέδιο δημιουργίας χώρων και υποδομών για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής στην Παραλία των Τζιτζιφιών.

9. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί και πάλι την Κυβέρνηση να υποστηρίξει τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο διάλογο για τις βέλτιστες και προς όφελος των πολιτών λύσεις και να εγγυηθεί το υφιστάμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του έργου, υπογραμμίζοντας ότι η εξασφάλιση κοινοτικών πόρων  δεν μπορεί να έχει ως όρο, την οικονομική βιωσιμότητα του έργου σε αποκλειστική εξάρτηση από εμπορικές χρήσεις του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ