04.12.20 | 01:46

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέσεις εργασίας σε Δήμους - Περιφέρειες [Προκηρύξεις]
26.10.20 | 08:50

Θέσεις εργασίας σε Δήμους - Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

Γυμναστές, μουσικούς, καθαριστές και άλλες ειδικότητες ζητούν Δήμοι, Περιφέρειες με την έκδοση των σχετικών Προκηρύξεων (επισυνάπτονται) προς κάλυψη παροδικών αναγκών τους, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με το έργο «ΙΝΝΟΧΕΝΙΑ».

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για τον/την συνεργάτη/ιδα θα είναι από την υπογραφή της έως 31/12/2020.

2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με το έργο «INCUBA».

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις έως 29/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Πρόσληψη έως έντεκα (11) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021:

  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ: 3 άτομα ΠΕ, οκτώ (8) μηνών
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ: 1 ΠΕ, οκτώ (8) μηνών
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ: 1 ΠΕ, οκτώ (8) μηνών
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ: 1 ΠΕ, οκτώ (8) μηνών
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ: 1 ΠΕ, οκτώ (8) μηνών
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3 ΠΕ, οκτώ (8) μηνών
  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: 1 ΠΕ, οκτώ (8) μηνών

Αιτήσεις έως 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2020-2021, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου:

  • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-7-2021.

Αιτήσεις έως 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΠΕ για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου.

Αιτήσεις έως 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: 8 μήνες

Αιτήσεις έως 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31- 12-2020 τριάντα τριών (33) ατόμων, μερικής απασχόλησης (τεσσάρων ωρών ημερισίως), ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κ.Δ.Β.Μ., για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Αιτήσεις έως και σήμερα 26/10/2020.

2. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31- 12-2020 από την υπογραφή της σύμβασης, τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών, πλήρους απασχόλησης,  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Αιτήσεις έως 27/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αιτήσεις: 26/10 – και 06/11/2020.

 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Άµεση πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες του ∆ήµου στην καθαριότητα των σχολικών µονάδων της χωρικής του αρµοδιότητας:

  • ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών µονάδων

Αιτήσεις έως 31/10/2020.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ