04.12.20 | 01:08

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέσεις εργασίας σε Δήμους – Δημόσιο: Αιτήσεις από σήμερα – Ποιες “έρχονται” – Ποιες “τρέχουν”
22.10.20 | 08:04

Θέσεις εργασίας σε Δήμους – Δημόσιο: Αιτήσεις από σήμερα – Ποιες έρχονται – Ποιες τρέχουν

Θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, αυτές που «έρχονται» και αυτές που «τρέχουν», παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

Πρόσληψη, δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 22/10 – 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Αιτήσεις: 22/10 – και 26/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πρόσληψης πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστών/ριών Σχολικών Μονάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2020:

 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αιτήσεις: 22/10 – και 23/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του Δήμου μέσω των Δημοτικών Ιατρείων» συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μήνες:

 • ΠΕ Ορθοπεδικός – Χειρουργός: 12 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ Καρδιολόγων: 12 μήνες, 1
 • ΠΕ Παθολόγων: 12 μήνες, 1
 • ΠΕ Παιδιάτρων: 12 μήνες, 1
 • ΠΕ Ψυχιάτρων: 12 μήνες, 1

Αιτήσεις: 22/10 – 31/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2020–2021:

 • ΤΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής – Μουσικός: Έως 9 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ Δάσκαλος Πιάνου – Πληκτροφόρων Οργάνων: Έως 9 μήνες, 2
 • ΤΕ Δάσκαλος Κιθάρας: Έως 9 μήνες, 2
 • ΤΕ Δάσκαλος Βιολιού – Εγχόρδων Οργάνων: Έως 9 μήνες, 1
 • ΤΕ Δάσκαλος Θεωρητικών και Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων: Έως 9 μήνες, 1
 • ΤΕ Δάσκαλος Πνευστών Οργάνων: Έως 9 μήνες, 1
 • ΤΕ Δάσκαλος Μονωδίας: Έως 9 μήνες, 1
 • ΤΕ Δάσκαλος Χορωδίας: Έως 9 μήνες, 1
 • ΔΕ Δάσκαλος Ακορντεόν: Έως 9 μήνες, 1
 • ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Προπαιδείας – Μουσικοκινητικής: Έως 9 μήνες, 1
 • ΔΕ Δάσκαλος Μπουζουκιού: Έως 9 μήνες, 1
 • ΔΕ Δάσκαλος Κρουστών Οργάνων: Έως 9 μήνες, 1

Αιτήσεις: 23/10 – 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ / Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 27/10 – 05/11/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.

Mία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 25 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων, με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.

Αιτήσεις έως 09/11/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσληψη εργατοτεχνιτού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων Αλεπότρυπας και Βλυχάδας Διρού», του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού, ΠΕ Λακωνίας-Β’ ΦΑΣΗ», για χρονικό διάστημα έως 2 (δύο) μηνών (έως 31-12-2020) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών: 6 (έξι) άτομα.

Αιτήσεις: 22/10 – 26/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο έργο «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού» για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία: 1 άτομο

Αιτήσεις: 22/10 – 29/10/2020.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society» ή/και «Hellenic Digital Health Cluster»ή/και άλλων έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

· Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

· Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης, όπως τηλεφωνικό κέντρο, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου-αρχείου, μορφοποίηση και εκτύπωση αρχείων, υποστήριξη λειτουργίας γραφείου, επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, επιστολών προσκλήσεων και επικοινωνιών, αποστολή αυτών, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων

· Αποδεδειγμένη ασφαλισμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών

· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2)

· Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

· Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας

· Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος

· Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

Αιτήσεις έως 05/11/2020.

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ / Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ