21.01.21 | 17:45

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ σε Δήμους, Δημόσιο, ΔΕΔΔΗΕ
27.11.20 | 07:00

Θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ σε Δήμους, Δημόσιο, ΔΕΔΔΗΕ

Στο πλαίσιο των καθημερινών δημοσιεύσεων Προκηρύξεων, σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει νέες Δήμων, Εφορείας Αρχαιοτήτων και του ΔΕΔΔΗΕ προς κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών τους. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

1. Πρόσληψη, οκτώ (8) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020 - 2021.

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) και είκοσι τριών (23) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών 3 προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 27/11 – 10/12/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγου στο Δήμο Νεστορίου, με σχέση έμμισθης, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής.

Αιτήσεις έως 27/12/2020.

 

ΔΕΔΔΗΕ [ΑΘΗΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ]

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των, του Γραφείου Διοίκησης:

 • ΠΕ Διοικητικοί/Οικονομικοί (Υπάλληλοι Γραφείου): 8 μήνες, 4 άτομα

Αιτήσεις: 27/11 – 07/12/2020.

 

ΔΕΔΔΗΕ [ΚΟΡΙΝΘΟΣ]

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί δικτύων: 8 μήνες, 5 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός δικτύων: 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 27/11 – 07/12/2020.

 

ΔΕΔΔΗΕ [ΝΑΥΠΛΙΟ]

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η):

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων: 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 27/11 – 07/12/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 2 άτομα
 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: 1 άτομο
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: 1 άτομο
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 1 άτομο
 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 1 άτομο
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα: 5 άτομα
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: 4 άτομα

Αιτήσεις: 27/11 – 03/12/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ [ΑΘΗΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ] | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ [ΝΑΥΠΛΙΟ] | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ