03.06.20 | 06:31

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Τεχνικός Σύμβουλος στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 για τους Δήμους η ΕΕΤΑΑ
30.11.16 | 13:48

Τεχνικός Σύμβουλος στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 για τους Δήμους η ΕΕΤΑΑ

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που ανακοίνωσαν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης και η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα του ΥΠ.ΟΙΚ., στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, στις 7 Οκτωβρίου 2016, εκδόθηκε από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σχετική πρόσκληση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης Πρόσκλησης προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο τοπικών εμπειρογνωμόνων για την παροχή επιτόπιας εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού για τις πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι Τοπικοί Σύμβουλοι θα υποστηρίζουν τους Δήμους στη διαμόρφωση προτάσεων κατά το στάδιο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και σε επόμενο στάδιο, στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τέλος, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, προβλέπεται η σύσταση υπηρεσίας θεσμικής υποστήριξης των ΟΤΑ Α’ βαθμού σε θέματα οριζόντιου χαρακτήρα.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι, η επιλογή της Εταιρίας ως Τεχνικού Συμβούλου στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς εμπειρίας της και του ρόλου που έχει παίξει, στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Άλλωστε, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, σε θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., κατά τη συνεδρίασή του στις 23/11/2016, αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και αποφάσισε τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ και ΤΣ και την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς το έργο. Παράλληλα, το όργανο υπογράμμισε τη συνέπεια λόγων και έργων που εν προκειμένω διακρίνει την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και την ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ