17.01.19 | 12:45

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τέλος στις μετατροπές συμβασιούχων σε ΙΔΑΧ - ΜΠΔΣ για τις δικαστικές δικαιώσεις
09.01.18 | 22:09

Τέλος στις μετατροπές συμβασιούχων σε ΙΔΑΧ - ΜΠΔΣ για τις δικαστικές δικαιώσεις

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018 – 2021 και τα όρια δαπανών για μισθούς και συντάξεις θα καθορίζουν τους διορισμούς και τις προσλήψεις προσωπικού στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Κυβέρνηση, ΟΤΑ, ΟΚΑ), στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων και κάλυψης συνιστώμενων οργανικών θέσεων μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού.

Αυτό ορίζει το Άρθρο 242 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέρος του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης και η αντίστοιχη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Για την τήρηση της προαναφερόμενης προϋπόθεσης, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο τιθέμενος μέσος όρος του έκτακτου προσωπικού με ΚΥΑ, κατόπιν σύνταξης σχετικής έκθεσης του ΓΛΚ.

Τέλος, απαγορεύεται η μετατροπή σε ΙΔΑΧ των συμβάσεων του προσλαμβανόμενου έκτακτου προσωπικού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένης διάρκειας, που καταρτίζεται σύμφωνα με κανόνες ιδιωτικού δικαίου. Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται τηρουμένων των κανόνων προκηρύξεων και διαγωνιστικών διαδικασιών του δημοσίου.

 

Το Άρθρο

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ