19.12.18 | 16:19

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

46ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. - Το Πρόγραμμα - Οι προϋποθέσεις συμμετοχής
13.03.18 | 08:25

46ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. - Το Πρόγραμμα - Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Ξεκινά τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 26 Απριλίου, στα Ιωάννινα, και το Ξενοδοχείο Du Lac, το 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Στο πλαίσιο αυτού, η Ομοσπονδία ενημερώνει για τα εξής:

 • Ο κάθε Σύλλογος θα πρέπει να μεριμνήσει από μόνος του για τη διαμονή των Συνέδρων του στα Ιωάννινα, ενώ τα έξοδα συνολικά της συμμετοχής τους στο Συνέδριο καλύπτονται από τον κάθε Σύλλογο, καθώς η Ομοσπονδία δεν έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει οικονομικά.
 • Η κράτηση των δωματίων θα γίνεται με ευθύνη των Συλλόγων χωρίς καμία παρέμβαση της Ομοσπονδίας και ο κάθε Σύλλογος μπορεί να αναζητήσει και ξενοδοχεία εκτός από αυτό που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
 • Η έναρξη των εργασιών του 46ου Τακτικού Συνεδρίου έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, στις 5 το απόγευμα, γι’ αυτό θα πρέπει μέχρι αυτή την ώρα να έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση των Αντιπροσώπων και η νομιμοποίησή τους.
 • Η λήξη των εργασιών έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 με την εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Αντιπρόσωποι στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.). Γι’ αυτό η αναχώρηση από τα Ιωάννινα θα πρέπει να προγραμματισθεί μετά το μεσημέρι.
 • Πολλοί Σύλλογοι ενώ έχουν πραγματοποιήσει Αρχαιρεσίες για την εκλογή των Αντιπροσώπων δεν έχουν στείλει μέχρι σήμερα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
 • Προϋπόθεση συμμετοχής των Αντιπροσώπων είναι και η εξόφληση των συνδρομών των Συλλόγων-Μελών, βάσει των εγγεγραμμένων Μελών τους, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
 • Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος που έχει εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία για το διάστημα μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.
 • Οι Σύλλογοι-Μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα σχέδια εντύπων για την απλούστευση των διαδικασιών στις Αρχαιρεσίες. Τα σχέδια των εντύπων υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.poeota.gr
 • Οι Σύλλογοι-Μέλη θα πρέπει να πραγματοποιούν Αρχαιρεσίες με την παρουσία υποχρεωτικά Δικαστικού Αντιπροσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιρεσίες θεωρούνται μη νόμιμες.
 • Όσοι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουν τροποποιήσει το Καταστατικό τους για να εναρμονιστεί με αυτό της Ομοσπονδίας (τριετής θητεία αντιπροσώπων κ.λπ.), οφείλουν να κοινοποιήσουν άμεσα επικυρωμένο από το δικαστήριο αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού στην Ομοσπονδία.
 • Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των Αρχαιρεσιών για την εκλογή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ισχύοντος Καταστατικού είναι από την 1η Δεκεμβρίου 2017 έως το Σάββατο 7 Απριλίου 2018. Κατόπιν της ανωτέρω ημερομηνίας καμία εκλογή Αντιπροσώπων δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Για την εκλογή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά το άρθρο 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας που ορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Ακολουθούν σε επισυναπτόμενα αρχεία: α) Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, β) η Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Προβολή/κατέβασμα
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ