01.04.20 | 12:13

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Β’ τακτική επιχορήγηση ΚΑΠ 7.890.248,51 € στις Περιφέρειες
10.02.20 | 10:05

Β’ τακτική επιχορήγηση ΚΑΠ 7.890.248,51 € στις Περιφέρειες

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 7.890.248,51€, ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ