23.01.21 | 17:07

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ο.Τ.Α. [Το ΦΕΚ]
28.07.16 | 11:14

Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ο.Τ.Α. [Το ΦΕΚ]

"Πήρε" ΦΕΚ η διάταξη για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ο.Τ.Α., που καθορίζει τους όρους συγκρότησής τους [ΝΟΜΟΣ 4407/2016 (ΑΡΘΡΟ 51) - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 134/27-7-2016].

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο .pdf το ΦΕΚ.

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ