06.05.21 | 09:01

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύνταξη λόγω αναπηρίας μέλους οικογένειας - Τι προβλέφθηκε με το Ν. 4670/2020
31.01.21 | 10:19

Σύνταξη λόγω αναπηρίας μέλους οικογένειας - Τι προβλέφθηκε με το Ν. 4670/2020

Σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 «Γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.(…)»

Ποιο είναι ωστόσο το πρόβλημα που προκύπτει από αυτήν την ευνοϊκή διάταξη και το οποίο επιχείρησε να λύσει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπήρων,  αποστέλλοντας σχετική αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη;

Η ρύθμιση για τη συνταξιοδότηση ενός πολίτη ως γονέα αλλά και ως συζύγου ή αδελφού, ατόμου με αναπηρία, ουσιαστικά δεν προβλέπει τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ανάληψης εργασίας του ανάπηρου μέλους της οικογένειας. Το πρόβλημα δηλαδή αφορά το γεγονός ότι, όταν το ανάπηρο τέκνο ξεκινάει να εργάζεται -και κατά συνέπεια η σύνταξη που χορηγείται στους γονείς διακόπτεται- χάνουν και τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις, παρόλο που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου. Κατά συνέπεια, ασφαλισμένος, που με τις γενικές διατάξεις θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, παραμένει εγκλωβισμένος, μη μπορώντας να το ασκήσει, επειδή είχε κάνει χρήση των ειδικών διατάξεων για γονείς, συζύγους ή και αδέλφια ατόμων με αναπηρία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επιμελούμενη του θέματος, μετά από πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπήρων, επισήμανε με πορισματική επιστολή της ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να δυσχεράνει τη θέση των ΑμΕΑ στην ήδη αρκετά δύσκολη και γεμάτη εμπόδια είσοδό τους στην αγορά εργασίας, και να επιτείνει το βαθμό της οικονομικής και εν μέρει καθολικής τους, εξάρτησης. Έτσι πρότεινε την κάλυψη του υφιστάμενου νομοθετικού κενού με νομοθετική διάταξη, ώστε εάν το ανάπηρο παιδί, ή σύζυγος ή αδελφός, αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί και διακοπεί η χορηγηθείσα σύνταξη, ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα να ζητήσει να συνταξιοδοτηθεί με άλλες διατάξεις, εφόσον βεβαίως πληροί τις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Πράγματι η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε αποδεκτή και με το άρθρο 28 του Ν. 4670/2020 αισίως προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση που αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης λόγω εργασίας ή αυτοαπασχόλησης του ατόμου με αναπηρία «ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης».

 

 

 

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ