17.10.18 | 16:42

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεργασία της ΜΟΔ για τη στήριξη προσωπικού και νησιωτικών Δήμων
19.10.17 | 12:08

Συνεργασία της ΜΟΔ για τη στήριξη προσωπικού και νησιωτικών Δήμων

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν στις 17/10 ο πρόεδρος της ΜΟΔ κ. Π. Πάντος και ο διαχειριστής του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ κ. Κ. Κομνηνός, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους να στηρίξουν τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου.

«Είναι γνωστό ότι οι νησιωτικοί δήμοι και ιδίως οι μικροί και απομονωμένοι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη στελέχωση των υπηρεσιών τους που επωμίζονται τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Τόσο η ΜΟΔ όσο και το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ με το εξειδικευμένο προσωπικό τους, την τεχνογνωσία και την πείρα τους υποστηρίζουν σταθερά τους νησιωτικούς ΟΤΑ στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την ισόρροπη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών τους με σεβασμό στο ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της ΜΟΔ.

Με βάση τη συμφωνία των δύο φορέων, η ΜΟΔ και το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ θα συνεργαστούν για:

  • τον σχεδιασμό εστιασμένων δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των δήμων
  • την εκπόνηση εγχειριδίων και προτύπων
  • την ωρίμανση έργων ώστε να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, με έμφαση σε καινοτόμες και πιλοτικές δραστηριότητες
  • την υποβολή προτάσεων των νησιών για απευθείας χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

«Η ΜΟΔ είναι σταθερά προσανατολισμένη στην πολύπλευρη ενίσχυση των νησιωτικών δήμων, έχοντας λάβει την τελευταία διετία μια σειρά από πρωτοβουλίες, με κορυφαία τη δημιουργία της ειδικής «Μονάδας Υλοποίησης Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών» από κοινού με την ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

 

Η ΜΟΔ ΑΕ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στόχος της είναι η πολλαπλή ενίσχυση των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων με προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, πληροφοριακά συστήματα, εκπαίδευση και εξειδικευμένες παρεμβάσεις (εγχειρίδια, επιτόπια υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων κ.ά.).

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ