21.04.21 | 13:01

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνάντηση για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των νησιών του Αιγαίου
19.11.13 | 13:14

Συνάντηση για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των νησιών του Αιγαίου

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για τα προγράμματα της νέας Περιόδου 2014-2020. 

Αποτελεί συστατικό στοιχείο και προαπαιτούμενο της έγκρισης των προγραμμάτων, αλλά και ζητούμενο για την εφαρμογή μιας καινοτόμου και διαφοροποιημένης Περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης των νησιών μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργανώνει την 1η Συνάντηση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, προκειμένου να ενεργοποιήσει μια ανοιχτή διαβούλευση και να κοινοποιήσει την έως σήμερα μεθοδολογία προσέγγισης του ζητήματος της «έξυπνης εξειδίκευσης» για τα νησιά του Αιγαίου.    

Στις εργασίες της συνάντησης αυτής θα συζητηθούν θέματα σχετικά με:

- Τη στρατηγική και τη μεθοδολογία προσέγγισης του ζητήματος έξυπνης εξειδίκευσης για τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
- Τα εργαλεία και μέσα για την εφαρμογή της στρατηγικής στην περίοδο 2014-2020.
- Τα επόμενα βήματα, τις τακτικές κινήσεις και τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις για την υιοθέτηση της στρατηγικής σε περιφερειακό, εθνικό και ευρύτερο επίπεδο εφαρμογής των προγραμμάτων.
- Η συνάντηση θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη στις 20/11/2013 στο κτίριο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ώρα 10.30 π.μ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ