31.03.20 | 00:51

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνάντηση Παπαστεργίου - ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ
12.02.20 | 14:39

Συνάντηση Παπαστεργίου - ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ

Σήμερα, συνάντηση πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, κ. ∆ημήτρης Παπαστεργίου, με τον Πρόεδρο του ∆Σ ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ κ. Κωνσταντίνο ∆έρβο και τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη ∆ελακουρίδη, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στους νέους και στην ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη μνεία και στη Στρατηγική Europe Goes Local, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και στοχεύει στη δυναμική συμμετοχή των νέων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας παράλληλα τον ευρωπαϊκό δημόσιο βίο.

Όπως δήλωσε ο κ. ∆ημήτρης Παπαστεργίου, «η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί βήμα έκφρασης για τους νέους, με στόχο τη συμμετοχή τους στον πολιτικό βίο των ∆ήμων».

Ο κ. Κωνσταντίνος ∆έρβος τόνισε ότι «η συνεργασία του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ και της ΚΕ∆Ε εντάσσεται σε ένα νέο αποφασιστικό πλαίσιο και αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικό όφελος στην ανάπτυξη πολιτικών από τους νέους για τους ίδιους τους νέους».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ