06.03.21 | 19:12

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνάντηση ΠΟΕ-ΟΤΑ - ΚΕΔΕ: Τα θέματα που συζητήθηκαν - Απόλυτη επιβεβαίωση του epoli.gr
23.01.20 | 08:29

Συνάντηση ΠΟΕ-ΟΤΑ - ΚΕΔΕ: Τα θέματα που συζητήθηκαν - Απόλυτη επιβεβαίωση του epoli.gr

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συναντήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, με το Προεδρείο της Κ.Ε.Δ.Ε., με τη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, να επιβεβαιώνει τα όσα έγραψε το epoli.gr με την αποκλειστική δήλωση του Προέδρου της Ε.Ε. κ. Νίκου Τράκα, για τα θέματα που συζητήθηκαν.

«Στόχος, ήταν η ανταλλαγή απόψεων, η συνεργασία και η προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εργαζόμενοι της.           

Η πολιτική των μνημονίων που ασκήθηκε από τις τελευταίες κυβερνήσεις και συνεχίζει και σήμερα από την κυβέρνηση της Ν.Δ., μαζί με αρκετούς «καλοθελητές» Αιρετούς, οδηγεί τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε απαξίωση με συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Θέλουν να αναθέσουν υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες. Θυσιάζουν το μέλλον των εργαζομένων στους Δήμους για να ικανοποιήσουν αλλότρια συμφέροντα, όταν ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν στερήσει από το προσωπικό με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές πολλά δικαιώματα. Ετοιμάζει τώρα η κυβέρνηση να μεταφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την Κεντρική Διοίκηση, αρμοδιότητες αλλά χωρίς, όπως φαίνεται τους απαραίτητους πόρους. Άλλη μία προσπάθεια χωρίς σχέδιο.

Τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων της είναι τεράστια και θα πρέπει όλοι μαζί να σκύψουν πάνω απ' αυτά για να αντιμετωπισθούν. Αυτό τονίσθηκε ξεκάθαρα από τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με την ηγεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. να συμφωνεί ότι πρέπει να βρεθεί ουσιαστική λύση σε προβλήματα, όπως η τάση φυγής υπαλλήλων από τους Δήμους και η Ασφάλεια και η Υγεία των εργαζομένων έτσι ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν ατυχήματα λογω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία.

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν

Όπως έγραψε αποκλειστικά το epoli.gr σύμφωνα με την ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

 • Αποτροπή των απολύσεων των εργαζόμενων που είχαν διοριστεί με την προκήρυξη 3Κ/2018 μετά από τις αιτήσεις θεραπείας και τους διορθωτικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.
 • Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής σχέσης εργασίας προγραμμάτων ανακύκλωσης των ανέργων, καθώς και της «ενοικιαζόμενης» εργασίας. Μια ενιαία και μόνιμη σχέση εργασίας με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.
 • Απελευθέρωση των προσλήψεων μονίμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και δομές των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
 • Σύνταξη νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) σε όλους τους Ο.Τ.Α., όπου θα προβλέπονται εκ νέου κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε Ο.Τ.Α., άμεση, αξιοκρατική και με διαφάνεια επιλογή Προϊστάμενων σε όλες τις οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για να μπει ένα οριστικό τέλος στις αυθαίρετες τοποθετήσεις από τους αιρετούς.
 • Καμιά κατάργηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Αντιμετώπιση των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.).
 • Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια μετά τα συνεχή θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., νομοθετική αναγνώριση του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Τροποποίηση του Κώδικα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 που είχε συγκροτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων που μέσω της απαξίωσης του αποτελεί σημαντικό παράγοντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους και πολίτες.
 • Αποτροπή των συνεχών αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού και των υπηρεσιών πράσινου. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Καμία εφαρμογή των Σ.Δ.Ι.Τ., μετατροπή όλων των Φο.Δ.Σ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. και όχι Α.Ε., επιστροφή της αρμοδιότητας της ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α.
 • Άμεση αντιμετώπιση των τεραστίων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την διάσπαση των Δήμων στην Κέρκυρα, στη Λέσβο, στη Σάμο, στην Κεφαλονιά και στον πρώην Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.
 • Την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.).
 • Την τακτοποίηση των εργαζόμενων που απασχολούνται για πολλά χρόνια μέσω των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ.).
 • Μισθολογική αναγνώριση της διετίας 2016-2017, αναγνώριση και μισθολογικά της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
 • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε όσους μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο. Αντιμετώπιση των πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εφαρμογή της νομοθεσίας για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.).
 • Κατάργηση των διατάξεων του «Νόμου Γαβρόγλου» για την υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική Αγωγή και την υποχρεωτική ένταξη των προνήπιων στα Νηπιαγωγεία.
 • Άμεση επαναφορά του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατάργηση των άρθρων 203 και 204 του Ν.4555/2018 όπου προβλέπεται οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ότι έχουν την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα οικονομικά θέματα, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τους αιρετούς και μεταφέροντας αυτή στους υπάλληλους, όπου σε συνδυασμό με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου θα είναι τα εξιλαστήρια θύματα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η Κ.Ε.Δ.Ε. δεσμεύτηκε πως θα μελετήσει αναλυτικά τα αιτήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα συνεχίσει τις συναντήσεις με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου «όλοι μαζί να συμβάλλουν στην καλή λειτουργία των Δήμων υπέρ των πολιτών».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ