27.01.20 | 14:09

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με συμψηφισμό η τυχόν επιστροφή συντάξεων αναπηρίας
02.11.17 | 12:24

Με συμψηφισμό η τυχόν επιστροφή συντάξεων αναπηρίας

Αναδρομική ισχύ από 1.7.2017 έχει η απόφαση του υπουργείου Εργασίας για την απόδοση σύνταξης αναπηρίας για τις περιπτώσεις, που υπάρχει καθυστέρηση στον επανέλεγχο του βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.

Στην νέα απόφαση αναφέρεται ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι (6) μήνες. Έτσι, οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ίδιο ποσόν, όπως και πριν τη λήξη του δικαιώματός τους, εφόσον κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν κριθεί από την υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Εάν κατά τον επανέλεγχο από τα ΚΕΠΑ διαπιστωθεί ότι οι δικαιούχοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας σε σχέση με αυτό που είχε κριθεί από το προγενέστερο έλεγχο, τότε τα χρήματα που έχουν λάβει ως σύνταξη αναπηρίας θα πρέπει να τα επιστρέψουν. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται άτοκα με την διαδικασία του συμψηφισμού αυτών που θα λαμβάνουν σε σχέση με αυτά που ελάμβαναν πριν τον επανέλεγχο.

Λόγω του συμψηφισμού, η παρακράτηση σε μηνιαία βάση θα είναι της τάξεως του 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές. Ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η νέα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2017 και αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης προγενέστερης, η οποία έληγε στις 30.6.2017.

Ακολουθεί η απόφαση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ