05.07.20 | 15:38

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΔΩΡΙΔΟΣ

Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» ο Δήμος Δωρίδας
10.05.13 | 08:20

Στο Σύμφωνο των Δημάρχων ο Δήμος Δωρίδας

Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» θα ενταχθεί και ο Δήμος Δωρίδος μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο  Γιώργο Καπεντζώνη για να προχωρήσει στην υπογραφή του Συμφώνου και όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι η πρώτη φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες, ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι υπογράφοντες το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποχρέωση για την μείωση των εκπομπών CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) κατά περισσότερο από 20% έως το 2020, μέσω της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίσης θα υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, από επιτυχημένα παραδείγματα ευρωπαϊκών τοπικών αρχών καθώς και ανταλλαγή της τοπικής παραγόμενης τεχνογνωσίας με άλλες περιοχές του δικτύου, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η περιοχή του Δήμου σε «βέλτιστη πρακτική» σε περιφερειακό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακόμα δημιουργείται μια δυναμική και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια» και από το χρηματοδοτικό εργαλείο «ΕΛΕΝΑ», που δημιούργησαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είναι ανοικτό σε όλες τις τοπικές αρχές, ανεξάρτητα από το μέγεθος και ανεξάρτητα από το στάδιο της υλοποίησης των ενεργειακών τους ή τις κλιματικές πολιτικές τους.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι οι τοπικές αρχές δεσμεύονται για:

α) Να ετοιμάσουν μία βασική απογραφή εκπομπών.

β) Να υποβάλουν σχέδιο δράσης για την βιώσιμη ενέργεια ( SEAP ) εντός του έτους που έπεται της επίσημης υπογραφής του «Συμφώνου των Δημάρχων».

γ) Να κινητοποιήσουν την κοινωνία των πολιτών μέσα στα γεωγραφικά όρια των περιοχών τους, προκείμενου αυτή να συμμετάσχει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

δ) Να υποβάλουν έκθεση αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του σχεδίου δράσης για τη Βιώσιμη ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση.

ε) Να μοιράζονται την εμπειρία και την τεχνογνωσία με άλλες εδαφικές ενότητες.

στ) Να διοργανώνουν Ημέρες Ενέργειας ή Ημέρες του «Συμφώνου των Πόλεων».

ζ) Να συμμετέχουν και να συμβάλουν στην ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων της Ε.Ε. για μία «Ενεργειακά Βιώσιμη Ευρώπη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ