20.04.21 | 01:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχολικές καθαρίστριες, εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις Δήμων
24.02.21 | 12:19

Σχολικές καθαρίστριες, εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις Δήμων

Μετά τις Προκηρύξεις έως και 24 μήνες στο χώρο Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου Δημοσίου [ΕΔΩ ή στο Διαβάστε επίσης], νέες Προκηρύξεις Δήμων και Νομικών Προσώπων τους, πολλών ειδικοτήτων, παρουσιάζει το epoli.gr νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα, 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Άμεση πρόσληψη προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντιστοίχως, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (covid-19), για την ενίσχυση της Δομής Βοήθειας στο Σπίτι:

 • ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας των οκτώ (8) μηνών
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 3 άτομα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας των οκτώ (8) μηνών

Αιτήσεις έως και 26/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις επείγουσες ανάγκες του Δήμου Καρύστου λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού ως εξής:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: 1 άτομο
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: 1
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: 1

Αιτήσεις: 25/02/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2190/1994, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών (λόγω κορωνοϊού COVID-19):

 • Τεχνίτες Υδραυλικοί Δ.Ε.: 5 άτομα, οκτώ (8) μήνες
 • Eργάτες Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.: 5 άτομα, οκτώ (8) μήνες
 • Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμος) Υ.Ε.: 1 άτομο, οκτώ (8) μήνες

Αιτήσεις έως 25/02/2021.

 

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ)

Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών:

 • ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Έως 12 μήνες

Αιτήσεις: 24/02 – 25/02/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ: 1 άτομο
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΕ: 1
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ: 1
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ: 1
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ: 1
 • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ: 1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ: 1

Αιτήσεις: 24/02 – 25/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως 30.6.2021 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • YE ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αιτήσεις έως 25/02/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Εργασία στο Δημόσιο: ΝΕΕΣ Προκηρύξεις Δήμων

“Άνοιξαν” οι θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ έως και 24 μήνες σε Δημόσιο - Αυτοδιοίκηση

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ