16.09.19 | 09:08

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στοχοθεσία Δήμων και Περιφερειών - Η διαδικασία - Ο ρόλος των εργαζομένων
05.03.18 | 11:52

Στοχοθεσία Δήμων και Περιφερειών - Η διαδικασία - Ο ρόλος των εργαζομένων

Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Υπ. Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, σχετικά με τη διαδικασία «Διοίκησης με Στόχους ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού» και τις σχετικές διατάξεις του N.4369/2016 (Άρθρα 22, 23 και 31), στο οποίο ζητείται η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι Στόχοι πρέπει να είναι: συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί και συμφωνημένοι, ρεαλιστικοί και χρονικά δεσμευτικοί.

Στα κυριότερα θέματα διαδικασίας, επισημαίνονται τα εξής:

- Εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου κάθε έτους το ανώτατο όργανο κάθε φορέα γνωστοποιεί τους προτεινόμενους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για το επόμενο έτος.

- Εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, το ανώτατο όργανο διοίκησης, σε συνεργασία με τους ως άνω αναφερόμενους Προϊσταμένους, εκδίδει τη σχετική απόφαση.

- Βάσει των εισηγήσεων των Προϊσταμένων εκδίδεται από κάθε Γενικό Διευθυντή, εντός της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου, απόφαση σχετικά με τους στόχους της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και κάθε Διεύθυνσης και Τμήματος του τομέα αρμοδιότητάς του.

- Εντός της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο προϊστάμενος Τμήματος παρουσιάζει στην Ολομέλεια των υπαλλήλων του Τμήματος, τους στόχους που έχουν αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω και προτείνει, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας αυτής, τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία και τον κλάδο του υπαλλήλου, τα πρόσθετα τυπικά του προσόντα, τις γνώσεις του, τη διοικητική εμπειρία και τις δεξιότητες που κατέχει σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, καθώς και με τις ενέργειες και δράσεις που πρόκειται να αναλάβει.

- Η απόφαση για τους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας εκδίδεται από το ανώτατο όργανο διοίκησης εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ενώ η απόφαση για τους στόχους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων εκδίδεται από τους Γενικούς Διευθυντές για τον τομέα αρμοδιότητάς τους έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης της ετήσιας στοχοθεσίας αποτυπώνονται στις Εκθέσεις Αξιολόγησης που εγκρίνονται από τις Ολομέλειες της Διεύθυνσης και του Τμήματος.

 

Ακολουθεί το έγγραφο

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ