19.06.18 | 09:42

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 28/04 η πληρωμή του ΚΕΑ μηνός Απριλίου 2017
21.04.17 | 11:03

Στις 28/04 η πληρωμή του ΚΕΑ μηνός Απριλίου 2017

Σύμφωνα με σημερινή Απόφαση, που υπογράφεται από την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης, ύψους σαράντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 40.945.782,86), από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Απριλίου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους - που εγκρίθηκε η αίτησή τους έως 31/03/17 -, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 187.187 (εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά).

Σύμφωνα με την ίδια Απόφαση, το ποσό θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, στις 28/04/2017.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

«Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών», τονίζει το Υπουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Επισυνάπτεται η Απόφαση.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ