26.02.21 | 12:51

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην καθαριότητα σχολικών μονάδων προσωπικό καθαριότητας των Δήμων
02.05.20 | 12:41

Στην καθαριότητα σχολικών μονάδων προσωπικό καθαριότητας των Δήμων

Προσωπικό καθαριότητας των Δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοιου COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και το Άρθρο 36 αυτής.

Επισυνάπτεται η ΠΝΠ

Η ΠΝΠ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ