14.12.19 | 07:06

 

ΑΡΧΕΙΟ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. η απογραφή των Διοικητικών Υπαλλήλων Α.Ε.Ι.
16.10.13 | 10:24

Στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. η απογραφή των Διοικητικών Υπαλλήλων Α.Ε.Ι.

Σε ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων μπορούν οι υπηρετούντες Διοικητικοί Υπάλληλοι στα εποπτευόμενα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) να απογραφούν, εισάγοντας το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ