09.05.21 | 05:42

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σημαντικό έγγραφο του ΥΠΕΣ για την άδεια φροντίδας παιδιού στους Δήμους
25.01.21 | 11:44

Σημαντικό έγγραφο του ΥΠΕΣ για την άδεια φροντίδας παιδιού στους Δήμους

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την χορήγηση άδειας φροντίδας παιδιού, για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση, παρουσιάζει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr.

Σε αυτό αναφέρονται τα εξής:

- Οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια (1) ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

- Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούνται η μητέρα ή ο πατέρας, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού, τα οποία γνωστοποιούν.

- Το μειωμένο ωράριο φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος /-η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Σε επίσης σημαντικό σημείο του εγγράφου επισημαίνεται ότι, συμβασιούχος που έλαβε άδεια φροντίδας τέκνου, κατά τη μονιμοποίησή του, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, του άρθρου 60 παρ. 2 του ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ.

 

To έγγραφο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ