23.02.20 | 09:43

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σημαντική περιβαλλοντική έγκριση για τον Δήμο Ρεθύμνης
10.10.13 | 13:51

Σημαντική περιβαλλοντική έγκριση για τον Δήμο Ρεθύμνης

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre), το Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Ρεθύμνης. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε υποβληθεί για έγκριση το Νοέμβριο του 2012, εκπληρώνοντας έτσι, τη σχετική υποχρέωση του Δήμου προς το «Σύμφωνο των Δημάρχων». 

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί σημείο αναφοράς της ενεργειακής πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνης και υπογράφηκε από τον Δήμο τον Μάιο του 2011. 

Υπενθυμίζεται ότι, το Σύμφωνο είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, που δεσμεύονται εθελοντικά να μειώσουν την εκπομπή CO2 κατά 20% έως το 2020.

Η συγκεκριμένη έγκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Δήμο Ρεθύμνης, εξασφαλίζοντας του ένα σημαντικό, χρήσιμο και απαραίτητο «εργαλείο», για τη συμμετοχή του σε Προγράμματα της Ε.Ε. και σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Ο Δήμος, λοιπόν, αποκτά ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα - πλεονέκτημα που θα έχουν μόνο οι δήμοι που έχουν εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια - στα πλαίσια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού, θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο και τις Υπηρεσίες του να προσαρμοστούν σε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, δράσεων και ενεργειών, όπου οι έννοιες της εξοικονόμησης ενέργειας και της εξομάλυνσης του ενεργειακού αποτυπώματος θα αποτελούν πραγματικούς και επιτεύξιμους στόχους, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα στις Υπηρεσίες του Δήμου να ωριμάσουν έργα και παρεμβάσεις, που θα υλοποιηθούν την επόμενη Προγραμματική Περίοδο και θα χρηματοδοτηθούν μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.

Με την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την βιώσιμη ενέργεια, ο Δήμος Ρεθύμνης εκτιμά ότι, θα πετύχει μείωση της τάξης του 25% στην εκπομπή ρύπων CO2 έως το 2020.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και κατ’ επέκταση την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια, επιδιώκει να:

- Συνεισφέρει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2.

- Επιδείξει την προσήλωσή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των πόρων.

- Βελτιώσει την εικόνα της πόλης.

- Δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής συμμετοχής και συσπείρωσης γύρω από ένα κοινό σκοπό στους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης.

- Αποκομίσει περιβαλλοντικά οφέλη από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ.

- Βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός του Δήμου.

- Προσαρμοστεί πιο εύκολα και αποτελεσματικά με το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που δίνει αυξημένη βαρύτητα σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

- Αποκομίσει οφέλη από την συνεργασία με άλλους Δήμους που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων ή τους φορείς που το στηρίζουν.

Περισσότερες πληροφορίες για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και το Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.rethymno.gr/municipality/energyformayors.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ