14.12.19 | 14:25

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

Σημαντική περιβαλλοντική απόφαση από το Δ.Σ. Λυκόβρυσης - Πεύκης
08.09.16 | 14:36

Σημαντική περιβαλλοντική απόφαση από το Δ.Σ. Λυκόβρυσης - Πεύκης

Με ένα μείζον και άκρως επίκαιρο θέμα ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, η οποία έλαβε χώρα, παρουσία του Δημάρχου Τ. Μαυρίδη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Πεύκη.

Το ζήτημα αφορούσε την "έγκριση ή μη της αγοράς εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτήν «Πράσινο Σημείο»". Η εν λόγω πρόταση προέκυψε κατόπιν της εκπόνησης του «Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο πρότεινε - καθώς ο δήμος δεν διαθέτει - την αγορά εδαφικής έκτασης, προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτήν ένα bασικό «Πράσινο Σημείο» μεγάλης κλίμακας, με στόχο η Ελλάδα να εναρμονιστεί με τους στόχους της Ε.Ε., να περιοριστεί η υγειονομική ταφή στο 20% μέχρι το 2030, και να αυξηθεί το ποσοστό της ανακύκλωσης στο 65% μέχρι το 2025.

Σαν «Πράσινο Σημείο» ορίζεται ένας περιφραγμένος, καλά διευθετημένος και φυλασσόμενος χώρος, γνωστός στο κοινό, προορισμένος για τη συλλογή ορισμένων κατηγοριών απορριμμάτων [χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμός, (ρουχισμός, έπιπλα, ογκώδη αντικείμενα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός)], των οποίων η φύση και ποσότητες καθορίζονται από την Αρχή που έχει την ευθύνη λειτουργίας του.

Στα «Πράσινα Σημεία» γίνεται διαχωρισμός των προσκομιζόμενων απορριμμάτων από τους δημότες με την εναπόθεσή τους σε καθορισμένες θέσεις.

Η εν λόγω έκταση, η οποία χρειάζεται να είναι μεταξύ 4.000 τ.μ. και 8.000 τ.μ., θα είναι απομακρυσμένη από σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες κ.λπ., και θα βρίσκεται εκτός των ορίων του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Η εν λόγω πρόταση έγινε άμεσα δεκτή από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, καθώς όπως δήλωσε και ο κ. Μαυρίδης, το μοντέλο των «Πράσινων Σημείων» εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και πλέον, βάσει της νέας Εθνικής νομοθεσίας για τα απορρίμματα, θα αρχίσει να υιοθετείται από τους Δήμους και στην Ελλάδα. «Ο εκάστοτε καταναλωτής και δημότης ήρθε η στιγμή να καταλάβει την αξία των απορριμμάτων και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Και αν ο στόχος είναι αρκετά φιλόδοξος, η επίτευξη του είναι εφικτή, με απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των δημοτών και με κυρίαρχο ενεργό ρόλο τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τόνισε ο Δήμαρχος.

Να σημειωθεί ότι, η παραπάνω πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους» και υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από Κοινοτικούς πόρους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ