06.05.21 | 10:02

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σημαντική δικαστική απόφαση διορισθέντων επιτυχόντων προκηρύξεων που προσέφυγαν δικαστικά
22.08.20 | 10:35

Σημαντική δικαστική απόφαση διορισθέντων επιτυχόντων προκηρύξεων που προσέφυγαν δικαστικά

Μία ενδιαφέρουσα (αν και αρκετά συνηθισμένη) περίπτωση άρνησης διορισμού υπαλλήλων που είχαν πετύχει σε διαγωνισμό για την πρόσληψη στο Δημόσιο οδηγήθηκε ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου των Αθηνών, το οποίο εξέτασε αγωγή των εν τέλει με σημαντική καθυστέρηση προσληφθεισών υπαλλήλων. Με την αγωγή οι υπάλληλοι ζητούσαν να επιδικαστούν υπέρ τους τα ποσά των αποδοχών που θα ελάμβαναν στην περίπτωση που δεν είχε καθυστερήσει ο διορισμός τους.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει και αναλύει το epoli.gr οι δύο υπάλληλοι είχαν συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την κάλυψη προκηρυχθεισών θέσεων συνοριακών φυλάκων. Μολονότι οι ενάγουσες είχαν καταθέσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για τον διορισμό τους, συγκέντρωναν δε υψηλή μοριοδότηση, ικανή να τους εξασφαλίσει την πρόσληψη, και έπρεπε επομένως να κληθούν να συμμετάσχουν στις υγειονομικές και αθλητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους, εντούτοις αυτές δεν κλήθηκαν ποτέ. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν, οι ενάγουσες υπέβαλαν αίτηση προς το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, με την οποία ζητούσαν να περιληφθούν στον πίνακα των επιτυχόντων, δεδομένου ότι συγκέντρωναν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και την αναγκαία βαθμολογία. Παρ’ όλ’ αυτά οι αιτήσεις τους δεν απαντήθηκαν ποτέ και συνεπώς θεωρήθηκαν σιωπηρώς απορριφθείσες. Κατά της σιωπηρής απόρριψης οι ενάγουσες υπέβαλαν αρχικά αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη και αυτές να περιληφθούν στους πίνακες των επιτυχόντων. Πράγματι οι αιτήσεις ακύρωσης έγιναν δεκτές και η υπόθεσή τους αναπέμφθηκε στην Διοίκηση προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου την περίπτωσή τους. Μετά ταύτα, αφού πέτυχαν στις υγειονομικές και αθλητικές δοκιμασίες, προσλήφθηκαν αναδρομικά ως συνοριακοί φύλακες από το χρόνο κατά τον οποίο έπρεπε αρχικά να είχαν προσληφθεί, χωρίς όμως να τους χορηγηθεί αναδρομικά και το ποσό της μισθοδοσίας που θα έπρεπε να είχαν λάβει, καθότι κρίθηκε ότι αυτή δεν οφείλεται δεδομένου ότι δεν είχαν παρασχεθεί πραγματικά οι υπηρεσίες τους.

Με την αγωγή που υπέβαλαν οι δύο συνοριοφύλακες ζητούσαν να τους καταβληθούν ποσά ίσα με το ύψος των αποδοχών που θα ελάμβαναν εάν είχαν ήδη προσληφθεί στον ίδιο χρόνο με τους επιτυχόντες συναδέλφους τους του ίδιου ως άνω διαγωνισμού.

Ειδικότερα, οι ενάγουσες ζήτησαν να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει σε καθεμία εξ αυτών, νομιμοτόκως με βάση το ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, από την κατάθεση άλλως από την επίδοση της αγωγής, ως αποζημίωση το ποσό που αντιστοιχεί στις ακαθάριστες αποδοχές που έλαβαν οι προσληφθέντες συνοριακοί φύλακες του ως άνω διαγωνισμού και επιπλέον τα εκλογικά επιδόματα που έλαβαν οι αρχικώς προσληφθέντες με τον ανωτέρω διαγωνισμό συνοριακοί φύλακες για τις εκλογικές διαδικασίες που μεσολάβησαν, καθώς και η ειδική αποζημίωση που έλαβαν τα ίδια πρόσωπα για την λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης, ζητούσαν να επιδικαστεί υπέρ τους χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν εξαιτίας της ανωτέρω καθυστέρησης.

Εν τέλει το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η καθυστέρηση της πρόσληψης των εναγουσών οφείλεται σε παράνομη πράξη των οργάνων του Δημοσίου και ότι για το λόγο αυτό οι ενάγουσες θα έπρεπε να αποζημιωθούν για τη ζημία που υπέστησαν κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου κατά τον οποίο θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί και το χρόνο στον οποίο εν τέλει προσελήφθησαν. Επιδίκασε δε υπέρ τους τις αποδοχές που θα ελάμβαναν κατά το διάστημα αυτό (συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων των εκλογών, όχι όμως της ειδικής αποζημίωσης για τα μέτρα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων), αφαιρουμένων όμως από το ποσό αυτό το ποσό άλλων αποδοχών που είχαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα από μισθωτή εργασία και ελευθέρια επαγγέλματα. Επίσης, επιδίκασε υπέρ τους και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής τους βλάβης.

Η απόφαση αυτή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για όσους επιτυγχάνουν να διοριστούν στο Δημόσιο μετά από προσφυγή στη Δικαιοσύνη (συνήθως με αίτηση ακύρωσης) κατά του πίνακα κατάταξης που τον/την απέκλειε από τον διορισμό και επιθυμούν να διεκδικήσουν το εισόδημα που απώλεσαν κατά την περίοδο μέχρι να γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης και να οριστικοποιηθεί ο διορισμός τους, φαινόμενο ιδιαίτερα συνηθισμένο σε μεγάλες προκηρύξεις με συμμετοχή πολλών υποψηφίων, όπως πρόσφατα της προκήρυξης 3Κ/2018 κ.α.   

 

 

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

      

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ