21.02.19 | 11:35

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σημαντική απόφαση του ΕΣ για συμβασιούχους Καθαριότητας Δήμων
05.06.18 | 08:10

Σημαντική απόφαση του ΕΣ για συμβασιούχους Καθαριότητας Δήμων

Μη νόμιμη η πρόσληψη από Δήμο εργαζομένων, κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρ.24 του Ν.4479/17, σε θέσεις «ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων», σε συνέχεια άρνησης αναπληρωτή επιτρόπου να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα πληρωμής 2 εργαζομένων ΙΔΟΧ, επικαλούμενος ότι, η εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν συνδέεται άμεσα με τον τομέα Καθαριότητας, αλλά με τον τομέα του Ηλεκτροφωτισμού, όπως παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα, που κλήθηκε να ελέγξει την υπόθεση, πρέπει να θεωρηθεί το προαναφερόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο εδάφιο α’ της παρ.2 του άρ.7 του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004, το οποίο επιτάσσει, μεταξύ άλλων, την άμεση καταβολή στον εργαζόμενο των οφειλομένων, βάσει άκυρης σύμβασης χρηματικών ποσών.

Ακολουθεί η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ