11.08.20 | 12:45

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Σημαντικά έργα οδοποιίας στην Κόρινθο
04.10.13 | 10:19

Σημαντικά έργα οδοποιίας στην Κόρινθο

Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου συνεχίζει να υλοποιεί έργα σε όλο τον «Καλλικρατικό» Δήμο Κορινθίων, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών και δρομολογώντας επιπλέον νέα έργα που αναβαθμίζουν συνολικά την εικόνα του Δήμου.

Ανάμεσα σε αυτά, σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνει η οδοποιία, αφού μέσα από τα δίκτυά της, μετακινείται, επικοινωνεί και συναλλάσσεται το σύνολο των πολιτών.

Έτσι πρόσφατα δημοπρατήθηκαν, η οδοποιία Άσσου - Λεχαίου, προϋπολογισμού 150.000 €, η αγροτική οδοποιία της ίδιας περιοχής, προϋπολογισμού 100.000 € και η αγροτική οδοποιία Σαρωνικού, προϋπολογισμού επίσης 100.000 €.

Στην πρώτη οδοποιία του Άσσου - Λεχαίου, το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 και θα εκτελεστούν εργασίες στον Άσσο, στο Κάτω Άσσο, στο Περιγιάλι και στο Λέχαιο.

Στην Δημοτική Ενότητα Άσσου - Λεχαίου καθώς και στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού, θα γίνουν επιπλέον έργα αγροτικής οδοποιίας τα οποία χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ. Σε αυτά περιλαμβάνονται συντηρήσεις των οδών, με ισοπέδωση και διαμόρφωση του καταστρώματος, τον καθαρισμό του ερείσματος, την χαλικόστρωση τμημάτων, την κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων καθώς και την ασφαλτική προεπάλειψη τμημάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ