07.06.20 | 12:37

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ψηφίστηκε η παράταση των Δομών κατά της Φτώχειας Ο.Τ.Α.
16.11.16 | 11:17

Ψηφίστηκε η παράταση των Δομών κατά της Φτώχειας Ο.Τ.Α.

Ψηφίστηκε, στις 10.11.2016, το Σχέδιο Νόμου: “Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, ……. και άλλες διατάξεις.”

Σύμφωνα, με το άρθρο έβδομο του νομοσχεδίου, οι Κοινωνικές Δοµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας, µετά τη λήξη της παράτασης (31.10.2016), που χορηγήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), παρατείνονται για δύο (2) ακόµη µήνες, ήτοι από 1.11.2016 έως 31.12.2016 και καθορίζονται λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή της ανωτέρω παράτασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ