19.01.19 | 05:53

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφιακό Οργανόγραμμα στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ: Αναλυτικά η λειτουργία
17.05.18 | 12:44

Ψηφιακό Οργανόγραμμα στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ: Αναλυτικά η λειτουργία

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την αναλυτική διαδικασία του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (επισυνάπτεται).

Επισημαίνεται ότι, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

Επίσης, ο κάθε φορέας καλείται να αποτυπώσει το οργανόγραμμά του, τις θέσεις προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί στις οργανικές μονάδες του, καθώς και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αυτών στην ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr)

Ως καταληκτική ημερομηνία της καταχώρησης του οργανογράμματος και των θέσεων όσο και της ανάρτησης των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

Υπογραμμίζεται ότι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών προαπαιτούμενων ενεργειών δε θα επιτρέψει την ένταξη του φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ