21.09.20 | 12:59

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η προϋπόθεση συμμετοχής στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ
19.03.18 | 08:27

Η προϋπόθεση συμμετοχής στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ.: 859/29-9-2017, 972/27-10-2017, 104/29-1-2018, 162/14-2-2018, 234/5-3-2018 και 289/13-3-2018 εγγράφων της, όπου η ΠΟΕ-ΟΤΑ ενημερώνει για την διεξαγωγή του 46ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, αλλά και τον τρόπο διαμονής των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της, με νέο έγγραφό της, η ΠΟΕ-ΟΤΑ επισημαίνει επίσης, ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων είναι και η οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.:

«Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος-Μέλος, που δεν οφείλει στην Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνδρομές πάνω από δύο (2) συμπληρωμένους μήνες».

Υπενθυμίζεται ότι, 

  • Η μηνιαία συνδρομή κατά φυσικό Μέλος είναι 0,60 ευρώ και περιλαμβάνει και την συνδρομή στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  • Ο Σύλλογος-Μέλος υποχρεούται στην καταβολή των Συνδρομών για τα εγγεγραμμένα Μέλη του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
  • Η μηνιαία αυτή συνδρομή θα αποδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN: GR10 0172 1180 0051 1807 1303 640), προκειμένου να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από τη μη σωστή απόδοση των συνδρομών τόσο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  • Στην τραπεζική απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο καταθέτης-Σύλλογος.
  • Μετά την κατάθεση ο κάθε Σύλλογος-Μέλος θα στέλνει υποχρεωτικά στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στη τράπεζα.

«Η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω είναι απαραίτητη, προκειμένου στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, αλλά και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας αντίστοιχα.

Για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στο 46ο Τακτικό Συνέδριο, θα πρέπει να εξοφληθούν οι συνδρομές που οφείλονται τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα μέχρι 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

Η άμεση ανταπόκριση όλων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στην οικονομική τακτοποίησή τους είναι αναγκαία προϋπόθεση τόσο για την προετοιμασία όσο και για την επιτυχία των εργασιών του 46ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας», ολοκληρώνει η Ομοσπονδία.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ